Regulamin
  Program "Umiem Pływać" jest realizowany przez KP MOTYL MOSiR Stalowa Wola przy współpracy z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Dyrektorem MOSiR.

 1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny i powszechny.
 2. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem wewnętrznym pływalni MOSiR.
 4. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulaminem pływalni MOSiR w Stalowej Woli.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci na basenie odpowiada trener prowadzący i obsługa ratownicza.
 6. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają wolontariusze.
 7. Dzieci zgłaszają się na zajęcia w holu pływalni, w maseczkach, zachowując bezpieczne odległości, minimum 10 minut przed zajęciami.
 8. Rodzice nie wchodzą na teren pływalni.
 9. Dzieci wprowadza trener i dwoje wolontariuszy (mama do szatni damskiej i tato do szatni męskiej).
 10. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik (zalecamy również okulary pływackie)
 11. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą sprawdzeniem obecności.
 12. Przed wejściem na pływalnie każdy uczestnik obowiązkowo korzysta z natrysku.
 13. Zabrania się wchodzenia do wody, skakania i korzystania z innych przyborów bez pozwolenia trenera.
 14. Na pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.


Webamaster: napisz email