Regulamin
  Program "Umiem Pływać" jest realizowany przez KP MOTYL MOSiR Stalowa Wola przy współpracy z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Dyrektorem MOSiR.

 1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny i powszechny.
 2. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem wewnętrznym pływalni MOSiR.
 4. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z regulaminem pływalni MOSiR w Stalowej Woli.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci na basenie odpowiada trener prowadzący i obsługa ratownicza.
 6. Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice i wolontariusze.
 7. Dzieci zgłaszają się na zajęcia w holu pływalni minimum 10 minut przez zajęciami.
 8. Każdy uczestnik musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki i ręcznik (zalecamy również okulary pływackie)
 9. Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą sprawdzeniem obecności.
 10. Przed wejściem na pływalnie każdy uczestnik obowiązkowo korzysta z natrysku.
 11. Zabrania się wchodzenia do wody, skakania i korzystania z innych przyborów bez pozwolenia trenera.
 12. Na pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.


Webamaster: napisz email